Τι είναι η γείωση και ποια είναι ακριβώς η σημασία της;

Το σημαντικότερο στοιχείο σε μία ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι η γείωση. Με τον όρο γείωση εννοούμε τη διαδρομή του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα σε καθοδηγούμενα πλαίσια προς τη γη.

Με τη μέθοδο αυτή αποφεύγεται η πρόκληση τυχόν βλαβών στους χρήστες σε περιπτώσεις διαρροής, λόγω του ότι το ρεύμα καθοδηγείται μέσα από τα μεταλλικά μέρη του κτιρίου ή μέσω του αγωγού γειώσεως, χωρίς να διαπεράσει το ανθρώπινο σώμα.

Σε όλες τις παλιές οικοδομές πριν από το 2006, όταν και θεσπίστηκε η Θεμελιακή Γείωση, εφαρμοζόταν η άμεση γείωση. Με άλλα λόγια η γείωση γινόταν είτε με την εφαρμογή τριγώνου γειώσεως, είτε με ένα απλό ηλεκτρόδιο γειώσεως, είτε στις σωλήνες του νερού.

Οι συγκεκριμένοι τρόποι γείωσης δεν μπορούν να μας παρέχουν καμία ουσιαστική προστασία μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, λόγω της διάβρωσης (σκουριάς) που θα έχουν υποστεί τα διάφορα μεταλλικά στοιχεία με την πάροδο του χρόνου.

Οι ελλιπείς γειώσεις των κτιρίων είναι η πιο πιθανή αιτίαγια την πρόκληση ηλεκτροπληξίας. Η δεύτερη πιο πιθανή αιτία αφορά στην απουσία Διαφορικών Διακοπτών Εντάσεως (ρελέ).

Η ύπαρξη των Διαφορικών Διακοπτών είναι σίγουρα απαραίτητη σε κάθε εγκατάσταση, αλλά παρόλα αυτά η προστασία που παρέχει στο χρήστη η γείωση είναι μεγαλύτερη, αφού πρόκειται για μία απευθείας αγώγιμη σύνδεση των διάφορων συσκευών ενός χώρου με τη γη.

Από την άλλη πλευρά οι Διαφορικοί Διακόπτες είναι συσκευές που τοποθετούνται στους πίνακες των εγκαταστάσεων, οι οποίες μπορούν ανά πάσα στιγμή να υποστούν κάποια βλάβη και να αφήσουν το χρήστη ουσιαστικά απροστάτευτο!

Για το λόγο αυτό πρέπει να ελέγχονται συχνά.

Τι μπορούμε να κάνουμε αν δεν είμαστε σίγουροι για την προστασία που μας παρέχει η υπάρχουσα γείωση που έχουμε;
Την απάντηση στο παραπάνω το ερώτημα έρχεται να σας τη δώσει σήμερα η εταιρεία μας.

Εσείς δεν έχετε παρά να μας καλέσετε προκείμενου να έρθουμε στο χώρο σας, να μετρήσουμε με ειδικό όργανο την υπάρχουσα γείωση και να σας ενημερώσουμε για το αν τελικά σας καλύπτει ή όχι.

Όλα τα μέσα που χρησιμοποιούνται από το συνεργείο μας, τόσο σε ότι αφορά τα όργανα μετρήσεων όσο και τα υλικά κατασκευής γειώσεων, είναι από τα πλέον σύγχρονα της αγοράς και καλύπτουν όλες τις διατάξεις της αντίστοιχης νομοθεσίας.

Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να λησμονούμε ότι η ηλεκτρική ενέργεια είναι ένα από τα βασικότερα αγαθά στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου. Όσο σημαντική και αν είναι όμως η συγκεκριμένη μορφή ενέργειας, άλλο τόσο σημαντική είναι και η προστασία που πρέπει να εξασφαλίσει ο χρήστης απέναντι σε αυτή.

Εάν επιθυμούμε να χρησιμοποιούμε την ηλεκτρική ενέργεια στην καθημερινότητά μας, τότε η γείωση δεν είναι απλά απαραίτητη αλλά επιβάλλεται να υπάρχει!

Όταν τη χρειαζόμαστε θα πρέπει να είναι κατάλληλη και αξιόπιστη δίπλα μας, για να αποφύγουμε έτσι τους αυξημένους κινδύνους ηλεκτροπληξίας.

Δεν χρειάζεται να γίνει καθημερινό το φαινόμενο της προσβολής του ανθρωπίνου σώματος από το ηλεκτρικό ρεύμα, προκειμένου να προστατευτούμε. Μία και μόνο επαφή με το ηλεκτρικό ρεύμα είναι ικανή να δώσει τέλος σε μία ανθρώπινη ζωή!

Τι έχει αλλάξει στις αιτήσεις του καταναλωτικού κοινού προς τη ΔΕΗ από την 01/11/2011;
Το καταναλωτικό κοινό θα πρέπει να γνωρίζει ότι από την 01/11/2011 έχει αλλάξει η νομοθεσία σε ότι αφορά τις αιτήσεις που καταθέτουμε στη ΔΕΗ.

Το έντυπο της αίτησης που ίσχυε μέχρι τις 31/10/2011, έχει πλέον καταργηθεί και στη θέση του εφαρμόζεται ένα νέο έντυπο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD-384.

Στο συγκεκριμένο έντυπο περιέχεται και μία σειρά μετρήσεων σχετικά με την εκάστοτε ηλεκτρική εγκατάσταση, μέσα στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η μέτρηση της γείωσης του κτιρίου.

Έτσι κάθε φορά που θα χρειάζεται να κάνετε κάποια αίτηση προς τη ΔΕΗ για αλλαγή ονόματος, επανέλεγχο, επανασύνδεση, μεταφορά, συγχώνευση μετρητών ή νέα ηλεκτροδότηση, ο ηλεκτρολόγος θα πρέπει εκτός των άλλων να μετράει και τη γείωση του κτιρίου με ειδικό όργανο.

Αν η γείωση δεν πληροί τους όρους ασφαλείας που ορίζονται από τη νομοθεσία, θα πρέπει να κατασκευάζεται κάθε φορά και από μία νέα γείωση.

Στην περίπτωση αυτή όμως θα παρατηρηθεί το φαινόμενο να γεμίσει στην κυριολεξία ο εξωτερικός χώρος του κτιρίου σας με ράβδους και ηλεκτρόδια γειώσεως. Είναι σίγουρα μία εικόνα που δεν ικανοποιεί κανέναν, σε καμία περίπτωση.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμα εντονότερο όταν έχουμε να κάνουμε με πολυκατοικίες στις οποίες υπάρχουν πολλά διαμερίσματα με πολλούς και διαφορετικούς ιδιοκτήτες.

Η βοήθεια που μπορεί να σας παρέχει η εταιρεία μας στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι ουσιαστική και αποτελεσματική.

Έχουμε τη δυνατότητα να έρθουμε στο χώρο σας, να μετρήσουμε την υπάρχουσα γείωση και αν αυτή δεν πληροί τους όρους ασφαλείας, να τη βελτιώσουμε ή να κατασκευάσουμε καινούργια.

Η γείωση που θα κατασκευαστεί θα είναι κεντρική και θα καταλήγει στο χώρο των μετρητών της ΔΕΗ, σε ειδικούς ακροδέκτες.

Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να έχετε πλέον στη διάθεσή σας μία έτοιμη και αξιόπιστη γείωση, μέσα στα αποδεκτά επίπεδα μέτρησης που ορίζει ο νόμος.

Το παραπάνω στοιχείο είναι πολύ χρήσιμο για κάθε μελλοντική μέτρηση ηλεκτρολόγου που θα αφορά αίτηση προς τη ΔΕΗ.

Πάνω από όλα όμως είναι άκρως σημαντικό για την προστασία τη δική σας αλλά και όλων των πιθανών χρηστών που υπάρχουν σε ένα κτίριο.

Τι συμβαίνει με τη γείωση των κτιρίων στο κέντρο της Αθήνας;
Κατά τις προηγούμενες δεκαετίες η γείωση των κτιρίων στην πόλη της Αθήνας πραγματοποιούταν με συγκεκριμένη σύνδεση και συγκεκριμένα στις μεταλλικές σωλήνες νερού της  ΟΥΛΕΝ.

Με την πάροδο των ετών, η ΕΥΔΑΠ αντικατέστησε τις μεταλλικές αυτές σωλήνες με πλαστικές. Όπως γίνεται αντιληπτό δεν θα μπορούσαμε ποτέ να έχουμε σύνδεση γείωσης σε σωλήνες κατασκευασμένες από αυτό το υλικό!

Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα περισσότερα κτίρια στο κέντρο της Αθήνας να έχουν μείνει τη σήμερον ημέρα ουσιαστικά χωρίς γείωση!

Φανταστείτε για τι μέγεθος προβλήματος μιλάμε, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια και την προστασία των χρηστών.

Ποιες είναι οι συνέπειες από ένα ηλεκτρικό ατύχημα;
Η ανακάλυψη και η χρήση του ηλεκτρισμού βοήθησε στην ουσιαστική βελτίωση του επιπέδου ζωής των ανθρώπων και συνέβαλε τα μέγιστα στην τεχνολογική ανάπτυξή τους.

Παρόλα αυτά η χρησιμοποίηση του ηλεκτρισμού χωρίς την τήρηση ορισμένων βασικών κανόνων, μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους από ηλεκτρικά ατυχήματα.

Ένα ηλεκτρικό ατύχημα μπορεί να προκληθεί:

Όταν ο άνθρωπος εκτεθεί σε μία ικανή διαφορά δυναμικού ως προς τη γη, της οποίας το δυναμικό είναι 0 (π.χ αγγίξει μία συσκευή ή κάποιον αγωγό υπό τάση). Σε αυτή την περίπτωση το ηλεκτρικό ρεύμα οδηγείται προς τη γη περνώντας μέσα από το ανθρώπινο σώμα.
Όταν ο άνθρωπος πληγεί από κεραυνό, ο οποίος αποτελεί στην ουσία μία εκκένωση αντίθετα φορτισμένων ηλεκτρικών φορτίων μεταξύ των σύννεφων και της γης.
Οι συνέπειες που μπορεί να έχει ο ηλεκτρισμός στο ανθρώπινο σώμα είναι σοβαρές και επικίνδυνες.

Το σημαντικότερο από όλα όμως είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις οι συνέπειες αυτές, μπορούν να αποβούν μοιραίες για εμάς αλλά και για όλους όσους βρίσκονται γύρω μας.

Close Menu