Ο ηλεκτρικός πίνακας είναι η καρδιά κάθε ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.Είναι επίσης το σύστημα επιτήρησης που σε συνδυασμό με μια καλή γείωση θα μας αποτρέψει απο μια ηλεκτροπληξία ή ακόμα και απο μια πυρκαγιά.

Η εταιρία μας δίνει την ανάλογη προσοχή στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των πινάκων,επισφραγίζοντας με τον τρόπο αυτό την καλή λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης.